X
MENU
Scroll

Privacybeleid

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Sommerrodelbahn Operator GmbH & Co. KG
Nico Brinkmann
Aan de Waltenberg 89
59955 Winterberg
Tel.: 02981 92 96 433
Fax: 02981 92 96 434
E-mail: info@erlebnisbergkappe.de

Functionaris voor gegevensbescherming
Great Oak Data Protection GmbH & Co. KG
Florian Paraplu
Ruhrweg 16
59955 Winterberg
Tel.: 02985 99 99 69 0
fax: 02985 99 99 69 3
E-mail: datenschutz@great-oak.de

 

Doel van de verwerking
Doel A: Registratie van bezoeken aan de website op basis van het IP-adres voor de evaluatie van het aantal bezoekers en de geraadpleegde pagina's

Doel B: Registratie van systeemgebeurtenissen met IP-adres voor het oplossen van problemen.

Doel C: Contactformulier met vermelding van naam, voornaam, e-mailadres - op verzoek telefoonnummer en bericht - met het oog op de totstandbrenging van contact op verzoek van de bezoeker

Doel D: Google Analytics wordt gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Voor dit doel verzamelt Google klantgegevens op basis van paginaweergaven, die betrekking hebben op technische kenmerken en activiteiten van bezoekers op uw website. Deze klantgegevens worden door de verwerkingssoftware geanalyseerd om rapporten op te stellen, die onder meer uitspraken kunnen bevatten over de verblijfsduur, de geschatte geografische herkomst, de herkomst van het bezoekersverkeer, de exitpagina's en de gebruikspatronen.

Doel E: Google Fonts wordt gebruikt om verschillende lettertypes aan te bieden die op alle bezoekerssystemen betrouwbaar worden weergegeven.

Doel F: Het sluiten en uitvoeren van een verkoopcontract

Doel G: Betaling via Paypal

Doel H: Met behulp van DoubleClick moet het mogelijk zijn om gerichter op te treden op het gebied van reclame en interactieve reclamecampagnes te plaatsen.

Doel I: Youtube biedt video's die dienen om inhoud te visualiseren. Deze worden binnengehaald door middel van een iframe.

 

Rechtsgrondslag van de verwerking
De verwerking van de doeleinden A, B, D, E, H is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), EU-DSGVO

De verwerking van de doeleinden C, G, I is gebaseerd op de vrijwillige toestemming van de betrokkene overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), EU-DSGVO.

De verwerking van doel F is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), EU-DSGVO.

 

Rechtmatige belangen van de verwerker
Doel A: De website wordt gebruikt om nieuwe contractanten aan te trekken en om informatie te verstrekken aan belangstellenden. Om de doeltreffendheid van deze site te kunnen meten en om de site op basis van deze gegevens te kunnen optimaliseren, worden de gegevens van doel A verzameld.

Voor doel B: om de technische beschikbaarheid van de pagina permanent te kunnen garanderen, worden de systeemgebeurtenissen opgeslagen en geëvalueerd. Om opzettelijk veroorzaakte gebeurtenissen te kunnen opsporen en voorkomen, worden alle gebeurtenissen samen met de IP-adressen opgeslagen.

Doel D: De website dient om nieuwe contractuele partners aan te trekken en om informatie door te geven aan belangstellenden. Daartoe is het van belang de site optimaal af te stemmen op de behoeften van de bezoeker en ervoor te zorgen dat een maximaal bereik wordt bereikt. Er worden gegevens verzameld om de doeltreffendheid van deze maatregelen te meten.

Voor doel E: Voor een goede economisch verantwoorde designervaring op onze website gebruiken wij de algemeen beschikbare Google Fonts. Hier is een optimale weergave voor u verzekerd.

Voor doel H: Om onze reclamemaatregelen, de optimalisering van de kosten-batenverhouding en het gerichte gebruik van reclame te verbeteren, gebruiken wij DoubleClick.

 

Ontvangers van de gegevens
Toegang tot de gegevens door onze verwerker voor het hosten, beheren en ontwikkelen van deze website is te allen tijde mogelijk:

Hosting:
Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale)

Ontwikkeling:
Michael Lanczyk & Claudiu-Silviu Stritter GbR, Schneppenkauten 1a, 57076 Siegen, Duitsland

Voorts zullen gegevens worden toegezonden aan de volgende instanties:

Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten

In geval van betaling met Paypal:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg

 

Duur van de opslag
Doel A: 12 maanden
Doel B: 6 maanden
Doel C: 6 maanden of eerder in geval van herroeping
Doel D: 12 maanden
Doel E: 6 maanden
Doel F: 12 maanden
Doel G: 12 maanden
Doel H: 12 maanden
Doel I: 12 maanden

 

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene hebt u recht op de volgende kosteloze beschermingsrechten:
a) U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde intrekken (herroepingsrecht).
b) U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen (recht op informatie)
c) in het geval van gegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaarplicht bestaat, kunt u te allen tijde om kosteloze verwijdering verzoeken (recht op verwijdering)
d) U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht op beperking).
e) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, mits er redenen zijn die op uw bijzondere situatie zijn gebaseerd (recht van bezwaar).
f) Indien gegevens door u onjuist zijn opgeslagen, hebt u het recht deze gegevens te allen tijde te corrigeren (recht op correctie).
g) U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om deze gegevens naar een andere locatie te laten overbrengen. (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

Recht vanklacht
Eenieder die door de gegevensverwerking wordt geraakt, heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in zijn of haar land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de exploitant van deze site.

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: +49 211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

SOFORT-vouchersysteem

Wij gebruiken de "SOFORT-Gutschein" widget op onze websites. De aanbieder is FIRMEDIA® GmbH & Co. KG, Zum Ritzhagen 5, 34508 Willingen. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en direct in de SOFORT-Gutscheinshop verwerkt wanneer een voucher/ticket wordt besteld. SOFORT-Gutschein verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch doorgeeft. Deze zijn: Browsertype en browserversie; Gebruikt besturingssysteem; Referrer URL; Hostnaam van de bezoekende computer; Tijdstip van het serververzoek; IP-adres. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld. Persoonlijke gegevens die in het kader van wedstrijden van de SOFORT Adventskalender worden verstrekt, worden uitsluitend in het kader van de wedstrijden gebruikt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden uiterlijk 30 dagen na afloop van de vergelijkende onderzoeken automatisch gewist. Wij hebben met FIRMEDIA® GmbH & Co.KG een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in Ierland en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik. Aldus kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in Ierland worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en afmeldingsopties, kunt u terecht op de websites van Google ophttps://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Hoe Google gegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer de informatie die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepaal welke advertenties Google u toont").

 

Google DoubleClick

DoubleClick by Google is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). DoubleClick by Google maakt gebruik van cookies om u advertenties te presenteren die relevant voor u zijn. Daarbij wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) aan uw browser toegekend om na te gaan welke advertenties in uw browser werden weergegeven en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick cookies stelt Google en haar partner websites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google overgebracht naar een server in de VS voor analyse en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de "Privacy Shield"-overeenkomst en is geregistreerd bij het "Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Een overdracht van gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van een in opdracht gegeven gegevensverwerking. Google zal in geen geval uw gegevens combineren met andere gegevens die door Google zijn verzameld.

Door het gebruik van onze websites verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google, alsmede met de voornoemde wijze van gegevensverwerking en het voornoemde doel. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde en met uw gebruik van de websites verband houdende gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link onder het item DoubleClick deactivation extension. Als alternatief kunt u ook de DoubleClick-cookies deactiveren met deze opt-out.

 

Google lettertypen

Deze website gebruikt Google Fonts als externe lettertypes. De integratie van deze lettertypes geschiedt door het downloaden van de lettertypes bij het oproepen ervan van servers van Google Inc. in Ierland. Door dit gesprek worden gegevens van u doorgegeven aan Google. Dit zijn ten minste het adres van onze website die u hebt bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Via deze dienst kunnen website tags worden beheerd via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

 

YouTube plugins

Voor de integratie van video's maken wij onder meer gebruik van de provider YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met hoofdkantoor op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google IGoogle Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Op sommige van onze internetpagina's gebruiken wij plug-ins van de aanbieder YouTube. Wanneer u de internetpagina's van onze website oproept die van een dergelijke plugin zijn voorzien - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. Hiermee wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en door de corresponderende cookies van de bedrijven te verwijderen.

Meer informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube (Google) is te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

PayPal
Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). Indien u kiest voor betaling via PayPal, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) en art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

 

Verdere hints

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens op zodanige wijze op te slaan dat zij niet toegankelijk zijn voor derden door het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen. Bij communicatie per e-mail kan volledige beveiliging van gegevens niet worden gegarandeerd, zodat wij u aanraden vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz en andere professionele voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

Informatiebrief volgens art. 13 DSGVO

voor de Erlebnisberg Kappe Winterberg

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Sommerrodelbahn Operator GmbH & Co. KG
De heer Nico Brinkmann
Am Waltenberg 89
59955 Winterberg
Tel: +49 (0) 2981 92 96 433
E-mail: info@erlebnisbergkappe.de

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Great Oak Data Protection GmbH & Co. KG
De heer Florian Schirm
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Tel: +49 (0) 2985 99 99 690
E-mail: datenschutz@great-oak.de

 

Doel van de verwerking

Doelstelling A: Het aangaan en uitvoeren van een arbeidsverhouding, inclusief opleidings- en stageverhoudingen en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor werkgevers.

Doel B: Het informeren van geïnteresseerden en gasten voor verblijven op Erlebnisberg Kappe over actuele aanbiedingen en interessante informatie door middel van verschillende contactkanalen in overeenstemming met hun gegeven toestemming.

 

Rechtsgrondslag van de verwerking
§ 26 lid 1 BDSG - gegevensverwerking ten behoeve van de arbeidsverhouding.
Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO - toestemming van de betrokkene op grond van art. 4 nr. 11 DSGVO in combinatie met. § 26 (2) BDSG
§ 26 (3) BDSG - verwerking van gegevens die bijzondere bescherming behoeven op grond van artikel 9 DSGVO ten behoeve van de arbeidsverhouding, de uitoefening van rechten of de nakoming van wettelijke verplichtingen op grond van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het socialezekerheidsrecht.
Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Art. 6 lid 1 lit. c DSGVO - verwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Wij verwerken de gegevens van onze gasten en geïnteresseerden voor het opstellen van offertes en voor de facturering van geleverde diensten en ontvangen goederen.

Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO - Gewettigd belang

Wij voeren ook videobewaking uit op bepaalde delen van de avonturenberg om onze huisregels te handhaven en ongelukken te voorkomen en op te volgen.

 

Verklaring van de rechtmatige belangen
Het opnemen van videocamera's is bedoeld om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van onze gasten. Deze vereisen onder meer dat het gebied dat u betreedt, door video's wordt bewaakt. Met name diefstal en vandalisme moeten worden voorkomen. Ook misbruik van onze installatie of mogelijke ongevallen, bijv. bij het gebruik van Sommerrodelbahn , moeten worden voorkomen of opgehelderd.

 

Ontvanger van de gegevens
Ontvanger A: De gegevens worden doorgegeven aan onze belastingadviseur ten behoeve van de boekhouding.

Ontvanger B: De gegevens worden doorgegeven aan de verschillende afdelingen van Erlebnisberg Kappe ten behoeve van de uitvoering van aanbiedingen.

 

Duur van de opslag
In overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en, in het geval van niet-wettelijke en vrijwillige gegevens, indien er geen andere overeenkomst is gesloten, tot zes jaar na het einde van de arbeidsrelatie of voortijdig indien de toestemming wordt ingetrokken.

 

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene beschikt u kosteloos over de volgende beschermingsrechten:

 1. U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde herroepen (herroepingsrecht)
 2. U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen (recht op informatie).
 3. In het geval van gegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt, kunt u te allen tijde kosteloos om verwijdering verzoeken (recht op verwijdering).
 4. U kunt de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht op beperking)
 5. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn die verband houden met uw bijzondere situatie (recht van bezwaar).
 6. In het geval van gegevens die door u onjuist zijn opgeslagen, heeft u te allen tijde het recht deze gegevens te corrigeren (recht op correctie).
 7. U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een andere instantie over te dragen. (Recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

Gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Gegevensverwerking op basis van vrijwillige toestemming (gegevensverzamelingsformulier) heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Hiervan afzien zou echter een verlies aan gemak voor u betekenen. Alle andere gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de uitvoering van het contract of de wettelijke bepalingen. De werkgelegenheid en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn niet mogelijk zonder deze gegevens.

 

Recht van beroep
Eenieder die door gegevensverwerking wordt getroffen, heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in zijn land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerker van uw gegevens. De voor de werkgever verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen.
Kavalleriestraße 2 - 4
40213 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 38424 - 0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Verklaring van de rechten van de betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 2018 in de EU van kracht is, geeft u als betrokkene verschillende rechten tegen de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is degene die uw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Als betrokkene kunt u zich te allen tijde kosteloos op deze rechten beroepen.

De rechten van de betrokkenen worden hieronder opgesomd en kort toegelicht.

 

 1. Herroepingsrecht - U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde intrekken.

Bij gegevensbescherming wordt u vaak om toestemming gevraagd voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is toestemming om een foto te maken en deze te publiceren op sociale media. Er is echter ook toestemming nodig, bijvoorbeeld voor het opslaan van privé-e-mailadressen van een werknemer of klant.

Een eenmaal gegeven toestemming betekent echter niet dat deze toestemming niet meer kan worden ingetrokken en dat u de gegevensverwerking niet meer kunt stopzetten.

Het herroepingsrecht van de betrokkene houdt in dat u te allen tijde de toestemming die u in het begin voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, kunt intrekken.

De gegevensverwerking zal daarom stoppen vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt.

Uw herroepingsrecht geldt echter alleen voor de verwerking van persoonsgegevens waarmee u vrijwillig hebt ingestemd. De verwerking van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of die wegens een wettelijke verplichting worden verwerkt, kan niet zomaar worden herroepen.

 

 1. Recht op toegang - U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van alle gegevens die over u bij een bepaalde gebruiker zijn opgeslagen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u door verwerkers worden gebruikt?

Als u niet weet welke gegevens een voor de verwerking verantwoordelijke over u verwerkt, als u een intrekking overweegt of als u gewoon wilt controleren of de gegevens over u kloppen, kunt u te allen tijde informatie opvragen.

U krijgt dan een nauwkeurig overzicht van welke gegevens van u worden verwerkt, waar ze vandaan komen en of en hoe ze eventueel worden doorgestuurd.

U hebt bijvoorbeeld te allen tijde recht op toegang tot uw patiëntendossier en het personeelsdossier van uw werkplek.

 

 1. Recht op wissing - Voor gegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaartermijn geldt, kunt u te allen tijde verzoeken om wissing.

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens die door de voor de verwerking verantwoordelijken worden verwerkt en bewaard, laten wissen.

Dit is echter niet altijd mogelijk omdat er wettelijke/contractuele uitzonderingen zijn. Bepaalde categorieën persoonsgegevens kunnen niet zomaar worden gewist omdat zij op grond van een contract of een wet gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard. Daarom gelden voor hen de zogenaamde bewaarplichten.

U kunt bijvoorbeeld niet zomaar de gegevens over uw arbeidstijd die door een tijdregistratiesysteem zijn verzameld, laten verwijderen, aangezien deze gegevens nodig zijn om de in uw arbeidsovereenkomst vastgelegde loonlijst te vervullen. Anders krijgt u misschien geen salaris voor uw prestaties.

Ook een technische onmogelijkheid kan de verwijdering in de weg staan. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om informatie van het internet te verwijderen zodra deze is gepubliceerd.

Persoonsgegevens waarop deze bewaarplicht niet van toepassing is, moeten echter op uw verzoek onmiddellijk door de verwerker worden gewist.

 

 1. Recht op beperking - U kunt te allen tijde de toestemming voor gegevensverwerking beperken tot bepaalde gebieden.

De toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens kan vaak betrekking hebben op verschillende categorieën gegevens. U kunt deze toestemming echter te allen tijde beperken tot een kleiner aantal gegevens.

Als u bijvoorbeeld aanvankelijk instemde met het gebruik van alle cookies op een website, kunt u uw toestemming te allen tijde beperken tot alleen de essentiële cookies.

Het gebruik van de andere cookies wordt stopgezet.

U kunt bijvoorbeeld na een tv-interview hebben afgesproken dat uw interview over twee weken met beeld en geluid zal worden uitgezonden, maar op tijd besluiten dat u toch niet wilt dat uw foto op tv komt. U kunt dan uw toestemming beperken zodat alleen uw antwoorden op TV te horen zijn.

 

 1. Recht van bezwaar - U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de legitieme belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn die op uw specifieke situatie zijn gebaseerd.

Het recht van bezwaar van de betrokkene geeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens die op u betrekking hebben.

Het recht van verzet heeft hier betrekking op gegevensverwerking op grond van een legitiem of algemeen belang.

 

In beginsel vereist elke gegevensverwerking een rechtsgrondslag om toelaatbaar te zijn. Dit is vaak toestemming, een contract of een wet. Als de rechtsgrondslag echter niet toestemming, een contract of een wet is, kan de voor de verwerking verantwoordelijke uw gegevens verwerken op basis van zijn eigen legitieme of zelfs noodzakelijke belang bij uw gegevens.

 

Voorbeelden van gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang zijn:

 • Het delen van uw gegevens binnen een bedrijf voor administratieve doeleinden
 • Marktonderzoek
 • Wetenschappelijke, historische en statistische doeleinden
 • De inspectie van gegevens door IT-operatoren om de IT-beveiliging te handhaven

 

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een dergelijk gerechtvaardigd of algemeen belang, kunnen zij bezwaar maken, wat ertoe leidt dat het gebruik of de verzameling van uw gegevens wordt stopgezet ondanks het gerechtvaardigd belang van de verwerker, en dat het gerechtvaardigd belang opnieuw wordt onderzocht en beoordeeld.

 

 1. Recht op rectificatie - In het geval van gegevens die ten onrechte door u zijn opgeslagen, hebt u het recht deze gegevens te allen tijde te rectificeren.

Het recht op rectificatie houdt dus in dat als u merkt dat de over u verwerkte gegevens fouten bevatten of veranderd zijn, u te allen tijde de gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking kunt laten rectificeren.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een andere instantie over te dragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid biedt u de mogelijkheid om alle digitale persoonsgegevens die door een voor de verwerking verantwoordelijke over u zijn verzameld en die aan de verwerker zijn verstrekt, over te dragen.

U zou ook alle relevante gegevens aan een andere instantie mogen overdragen of laten overdragen.

Zo kunt u bijvoorbeeld alle digitale gegevens die uw huisarts van u heeft ontvangen aan u laten overhandigen of overdragen aan een andere huisartsenpraktijk van uw keuze.

In dit verband is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht u de desbetreffende gegevens te verstrekken in een passend formaat, d.w.z. gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar, niet handgeschreven of anderszins versleuteld.

+49 2981 92 96 433
E-mail
Benadering