X
MENU
Scroll

Algemene voorwaarden

Bovendien zijn de gebruiksvoorwaarden van de respectieve attracties van toepassing!

INDIVIDUELE GASTEN TER PLAATSE

1. overeenkomstsluitende partijen
De overeenkomst komt tot stand tussen de boekende klant (hierna te noemen de klant) en Sommerrodebahn Betreiber GmbH & Co KG (hierna te noemen de onderneming) bij wie de dienst geboekt is. De reservering geschiedt uitsluitend onder de volgende voorwaarden.

2 Sluiting van het contract/ Prijzen
De prijzen zijn de "ticketprijzen" die aan de loketten voor de respectieve gevraagde dienst of dienstencategorie worden meegedeeld.

De cliënt geeft zijn of haar gewenste bezoektijd ter plaatse aan. De ondernemer controleert de vrije capaciteiten dienovereenkomstig. Door het ticket aan de kassa te betalen, aanvaardt de klant de voorwaarden en geeft de ondernemer de tickets dienovereenkomstig af. De overeenkomst is aldus gesloten.

3. herroeping
Bij verkoop ter plaatse wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt, zodat er voor de klant geen herroepingsrecht bestaat.

4. annuleringsbepalingen / annulering door de klant
Annulering van de reservering is niet mogelijk. Indien de afspraak door vertraging niet wordt nagekomen of om andere redenen in het geheel niet wordt nagekomen, wordt geen restitutie verleend en is de ondernemer hiervoor niet verantwoordelijk.
Indien de klant een geboekte afspraak niet nakomt, verliest het ticket zijn geldigheid.

Overmacht (bijv. slecht weer) of andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de ondernemer liggen, rechtvaardigen geen aanspraak op annulering van de boeking of terugbetaling van reeds geleverde diensten.

5 Annulering door de ondernemer
Indien de ondernemer door overmacht de reservering moet annuleren, geeft dit geen aanspraak op terugbetaling van de door de klant gedane betaling.

Het recht op de geldigheid van het ticket vervalt direct bij de validatie, d.w.z. in geval van kortstondige sluitingen door overmacht na de validatie, is er ook geen recht op vervanging of terugbetaling.

6 Toelating, bezoek en gebruik van de attracties
De klant moet bij de ingang van de desbetreffende attractie zijn ticket tonen, dat hem aan de kassa zal worden overhandigd.

Het gebruik van de attractie(s) vindt plaats op het gereserveerde tijdstip. De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aankomen bij de geboekte attractie. In geval van vertraging van de klant kan geen toegang meer worden verleend tot de attractie. Een gereserveerd tijdstip garandeert niet onmiddellijke toelating op het gereserveerde tijdstip. In geval van diverse organisatorische ingrepen, zoals storingen in de werking van de attractie, behoudt de Onderneming zich het recht voor de gasten gedurende een redelijke termijn ter plaatse te laten wachten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aanspraak op annulering vanwege de klant.

7 Omwisseling, onjuiste boeking en korting
Indien de klant de verkeerde ticketcategorie heeft gereserveerd (bv. kind in plaats van volwassene), moet het verschil naar de geldige ticketcategorie aan de kassa worden betaald vóór de toegang. Indien de klant een ticket boekt met een hogere waarde dan de geldige ticketcategorie, zal het verschil niet worden terugbetaald.

Eventuele kortingen kunnen alleen ter plaatse worden ingewisseld. Kortingsrechten moeten direct bij de boeking worden overlegd. Zij kunnen niet meer worden gecrediteerd zodra de tickets zijn geproduceerd.

Er is geen recht op omwisseling of herboeking van de tickets. Door zijn offerte in te dienen, bevestigt de klant de juistheid van de geboekte gegevens en tickets.

8. verdere overeenkomsten
Naast de hier vermelde algemene voorwaarden zijn de respectieve gebruiksvoorwaarden van de geboekte attracties van toepassing. De hier vermelde AV regelen niet de uitvoering van het bezoek.

Voor verdere overeenkomsten is de schriftelijke vorm vereist. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten zijn niet geldig.

9 Bevoegdheid
Voor alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot (online) boekingen via de website en de webwinkel van de ondernemer of ter plaatse, is uitsluitend Duits recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Duitsland bevoegd.
Bovendien is Medebach de bevoegde plaats voor handelaren.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Door te reserveren, aanvaardt de klant de bovenstaande voorwaarden.

ONLINE TICKET INDIVIDUELE GASTEN

1. overeenkomstsluitende partijen
De overeenkomst wordt gesloten tussen de boekende klant (hierna te noemen de klant) en Sommerrodelbahn Betreiber GmbH & Co. KG (hierna te noemen de ondernemer) bij wie de dienst wordt geboekt. De boeking geschiedt uitsluitend onder de volgende voorwaarden.

2 Sluiting van het contract/prijzen
Als prijzen gelden de "ticketprijzen" die in de onlineshop van de ondernemer voor de desbetreffende gewenste dienst of dienstencategorie worden vermeld.

Tijdens het boekingsproces doorloopt de klant verschillende stappen waarin de geselecteerde attractie(s), de datum van het bezoek en, indien van toepassing, het tijdstip van het bezoek en de bezoeker(s) worden vastgelegd. De klant moet zich identificeren door de in het bestelproces vermelde gegevens te verstrekken. Door de boeking te verzenden, dient de klant zijn offerte in. Daarbij heeft de klant de keuze tussen de betalingswijzen die in het boekingsproces worden vermeld. Klant in het boekingsproces en credit card/rekeninghouder voor betaling moeten overeenkomen.

Door de boekingsbevestiging samen met het ticket te versturen, aanvaardt de ondernemer dit aanbod. Deze worden onmiddellijk na ontvangst van de bestelling en betaling van de prijs van het ticket via de betalingsdienstaanbieder Adyen verzonden. Het contract is daarmee gesloten.

3. openbaarmaking van adres
In geval van niet-terugbetaling van de creditcardbetaling of in geval van bezwaar tegen de creditcardbetaling, krijgt de kredietinstelling, aangeduid door de bankcode, van de koper de opdracht om de naam en het adres van de klant mee te delen aan de handelaar of de betalingsdienstaanbieder Adyen, zodat zij hun vordering op de klant kunnen doen gelden.

4. herroeping
Volgens § 312g paragraaf 2 nr. 9 BGB heeft de klant geen recht op herroeping, aangezien onze aanbiedingen vrijetijdsactiviteiten zijn, die voorzien in een specifieke datum/periode van uitvoering.

5. annuleringsbepalingen / annulering door de klant
Annulering van de reservering is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie verleend indien de afspraak door vertraging niet of om andere redenen niet wordt opgenomen door de klant en de Erlebnisberg Kappe hiervoor niet verantwoordelijk is.

Als de klant een geboekte afspraak niet bijwoont, blijft het ticket 365 dagen geldig. Het is niet mogelijk om een nieuwe afspraak te maken. Het ticket kan echter nog steeds worden ingewisseld - zolang de capaciteit vrij is - zonder voorafgaande registratie ter plaatse.

Overmacht (bijv. slecht weer) of andere gebeurtenissen waarop de maatschappij geen invloed heeft, rechtvaardigen geen aanspraak op annulering van de reservering of terugbetaling van reeds geleverde diensten.

6. annulering door de ondernemer
Indien betaling wordt geannuleerd of creditcardkosten worden tegengeworpen, of indien de ondernemer discrepanties in de boeking ontdekt, kan de ondernemer de tickets annuleren en de toegang ontzeggen.

Indien de Vennootschap de reservering moet annuleren wegens overmacht, hetzij op korte termijn hetzij vóór de geboekte datum, geeft dit de Klant geen recht op terugbetaling van de gedane betaling. Tickets die vooraf online zijn gekocht, blijven 365 dagen geldig. Het is niet mogelijk om een nieuwe datum te boeken. Het ticket kan echter nog steeds ter plaatse worden ingewisseld zonder voorafgaande registratie - zolang de capaciteit beschikbaar is.

Het recht op de geldigheid van het ticket vervalt direct bij de validatie, d.w.z. in geval van kortstondige sluitingen door overmacht na de validatie, is er geen recht op vervanging of terugbetaling.

7 Toelating, bezoek en gebruik van de attracties
De klant moet zijn ticket bij de ingang van de desbetreffende attractie tonen, dat hem na de reservering per e-mail zal worden toegestuurd. Het ticket hoeft niet op papier te worden voorgelegd, maar kan ook worden gescand met een mobiele smartphone.

De klant zorgt er zelf voor dat een ticket niet wordt gedupliceerd - noch digitaal, noch op papier. Elk ticket kan slechts één keer worden ingewisseld.

Het gebruik van de attractie(s) vindt plaats op het gereserveerde tijdstip. De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aankomen bij de geboekte attractie. In geval van vertraging van de klant kan geen toegang meer worden verleend tot de attractie. Een gereserveerd tijdstip garandeert niet onmiddellijke toelating op het gereserveerde tijdstip. In geval van diverse organisatorische ingrepen, zoals storingen in de werking van de attractie, behoudt de Onderneming zich het recht voor de gasten gedurende een redelijke termijn ter plaatse te laten wachten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aanspraak op annulering vanwege de klant.

8 Ruilen, onjuiste boeking en korting
Indien de klant de verkeerde ticketcategorie heeft gereserveerd (bv. kind in plaats van volwassene), moet het verschil naar de geldige ticketcategorie aan de kassa worden betaald vóór de toegang. Indien de klant een ticket boekt met een hogere waarde dan de geldige ticketcategorie, zal het verschil niet worden terugbetaald.

Bij het gebruik van het onlineplatform voor boekingen bestaat er geen recht om diverse kortingsacties te verzilveren, noch een recht om deze ter plaatse te verrekenen. De in het winkelmandje vermelde prijs moet worden betaald. Kortingen (b.v. SauerlandCard) kunnen ter plaatse nog worden ingewisseld als er nog kaartjes beschikbaar zijn.

Er is geen recht op omwisseling of herboeking van de tickets. Door zijn offerte in te dienen, bevestigt de klant de juistheid van de geboekte gegevens en tickets.

9. verdere overeenkomsten
Naast de hier vermelde AV zijn de respectieve gebruiksvoorwaarden van de geboekte attracties van toepassing. De hier vermelde AV regelen niet de uitvoering van het bezoek.

Voor verdere overeenkomsten is de schriftelijke vorm vereist. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten zijn niet geldig.

10 Bevoegdheid
Voor alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot (online) boekingen via de website en de online shop van de ondernemer of ter plaatse is uitsluitend Duits recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Duitsland bevoegd.
Bovendien is Medebach de bevoegde plaats voor handelaren.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Door in de winkel te reserveren, aanvaardt de klant de bovenstaande voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GROEPEN

(VANAF 15 PERSONEN & VOOR BOEKINGEN VIA HET VERKOOPKANTOOR)

1 Sluiting van het contract en reserveringsprocedure

1.1 Overeenkomstsluitende partijen
De overeenkomst wordt gesloten tussen de boekende klant (hierna te noemen de klant) en Sommerrodelbahn Betreiber GmbH & Co. KG (hierna te noemen de ondernemer) bij wie de dienst wordt geboekt. De boeking geschiedt uitsluitend onder de volgende voorwaarden.

1.2 Boekingen
De reservering van de niet-bindende aanbiedingen gebeurt via e-mail, ongeacht het vorige communicatiemiddel (telefoon, post, fax, ...). Na ontvangst van de boeking ontvangt u van de ondernemer een boekingsbevestiging. Het contract komt pas tot stand door de reserveringsbevestiging.

2. aanbiedingen
Schriftelijke aanbiedingen blijven, tenzij in de aanbieding zelf anders is vermeld, 30 dagen geldig, doch uiterlijk 7 werkdagen vóór de uiterste datum. De datum van het aanbod is doorslaggevend. Indien de geplande datum van het bezoek binnen de volgende 6 werkdagen valt, blijven de schriftelijke aanbiedingen gedurende 24 uur geldig. Een offerte kan tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak worden aanvaard.

3. annulering doorde deelnemer
Voor groepsprogramma's gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

I. Annulering is kosteloos mogelijk tot maximaal 7 werkdagen voor de afspraak.
II. gratis omboeking is mogelijk tot maximaal 3 werkdagen voor de afspraak
a. De vervangingsdatum moet binnen de volgende 2 maanden na de oorspronkelijk geboekte evenementdatum vallen. Valt het einde van het seizoen binnen deze periode, dan moet de datum uiterlijk op die datum worden ingehaald.
b. Voor de vervangingsdatum vervallen alle annuleringsrechten van de klant. De nieuwe datum kan niet worden geannuleerd of omgeboekt.
c. Indien de alternatieve datum niet wordt aangehouden, zijn onze annuleringskosten automatisch van toepassing.
III. annuleringen binnen 2 werkdagen voor de afspraak of het niet verschijnen van de groep worden volgens de annuleringskosten in rekening gebracht.

Annulerings- & omboekingsverzoeken dienen binnen de gestelde termijn schriftelijk door de ondernemer te zijn ontvangen. In geval van een omboeking kan de ondernemer alleen een nieuwe datum aanbieden als daarvoor nog voldoende capaciteit beschikbaar is. Er is geen recht op een gevraagde datum.

Indien een omgeboekt evenement niet binnen twee maanden wordt ingehaald, zijn de annuleringskosten ook hier van toepassing na het verstrijken van de termijn.

De annuleringstermijnen zijn van toepassing ongeacht het tijdstip van de reservering.

Als de groepsmodules boogschieten en rondleidingen van welke aard ook deel uitmaken van het programma, rekenen wij een vast bedrag van 15,00 euro per module voor een annulering of een omboeking, naast eventuele andere annuleringskosten.

Alle kosten gemaakt door derden - waaronder Panorama Restaurant & Café - zijn voor 100% ten laste van de klant. De respectieve algemene voorwaarden van de externe en derde leveranciers zijn van toepassing.

4. annuleringskosten
In geval van annulering door de deelnemers onder de vooraf aangegeven voorwaarden, zal de contractant 90% van de deelnameprijs in rekening brengen, mits er geen wettelijk recht op annulering bestaat en de gereserveerde plaatsen nog niet door andere gasten zijn gereserveerd.

5. betalingsvoorwaarden
Evenementen kunnen direct ter plaatse worden betaald of per factuur na afloop van het evenement.

De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst binnen veertien dagen zonder aftrek. Indien het factuurbedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, is de ondernemer gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen tegen het wettelijk voorgeschreven percentage.

Facturen worden per post verzonden.

6. wijziging in het aantal personen

Wijzigingen in het aantal personen moeten schriftelijk worden doorgegeven binnen de hieronder vermelde termijn.

Het aantal personen kan op elk moment tot 7 werkdagen voor het evenement worden gewijzigd. Het is niet mogelijk om onder de 15 personen te gaan. In dat geval factureren we het afgesproken evenement aan een vast tarief voor 15 personen.

Het aantal personen kan ook kosteloos worden gewijzigd tot 3 werkdagen voor het evenement:
Tot 39 pax, het aantal personen kan verminderd worden met maximaal 3 pax.
Vanaf 40 pax kan het aantal personen met maximaal 10% worden verminderd.

In geval van kortingen op korte termijn, no-shows of wijzigingen die de toegestane kortingen overschrijden, is 90 % van de overeengekomen prijs per afwijkende persoon verschuldigd, tenzij de tickets elders kunnen worden verkocht. In geval van een hoger aantal personen dan ingeschreven, zullen de extra personen aangerekend worden aan de volle prijs.

7. annulering van het evenement, te laat komen en niet verschijnen van de klant(en)
In geval van annulering of vroegtijdig vertrek van het evenement door de deelnemer, zal geen terugbetaling plaatsvinden. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de deelnemer. Indien de overeengekomen data niet worden gerespecteerd, hetzij door niet verschijnen, hetzij door vertraging van de klant, zullen deze in rekening worden gebracht volgens de annuleringskosten!

8. terugtrekking van de ondernemer
Indien er redenen zijn (bv. overmacht, natuurrampen) die het houden van het evenement onmogelijk maken of die een risico inhouden voor het leven, de gezondheid of het lichaam van de deelnemer dat verder gaat dan het normale risico van het evenement, maar die nog niet duidelijk waren bij het sluiten van de overeenkomst, geven deze het bedrijf het recht om zich op korte termijn terug te trekken uit de overeenkomst. De gedane betaling zal dan worden terugbetaald minus de reeds gevorderde diensten. Verdere aanspraken zijn uitgesloten, voor zover deze geen schadevergoeding in de zin van nr. 8 van deze AV betreffen.

Onder "gevraagde dienst" wordt verstaan alle diensten waarvan de tickets zijn gevalideerd.

9 Aansprakelijkheid van de ondernemer
De contractant is slechts aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid indien dit het gevolg is van opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de contractant of diens plaatsvervangers.

Andere schade wordt alleen vergoed indien deze berust op grove nalatigheid van de contractant of op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht door zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

10 Verzekering
De deelnemer is niet verzekerd door de maatschappij. De deelnemer is verplicht te zorgen voor een toereikende en geldige verzekeringsdekking (ongevallen- en ziektekostenverzekering). Deze verzekeringen dienen door de deelnemer zelf te worden afgesloten. Alle deelnemers moeten aan de eisen van de activiteit kunnen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden en hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

11 Klachten/mededeling van tekortkomingen
Elk gebrek moet door de opdrachtgever worden gemeld en toegelicht aan een medewerker van de opdrachtnemer. Anders is een (gedeeltelijke) terugbetaling van de vergoeding niet mogelijk.

12. auteursrechten
De documenten en elektronische dragers van de contractant vallen onder het auteursrecht en mogen op geen enkel ogenblik en in geen enkele omstandigheid fotomechanisch of elektronisch worden gereproduceerd. Zij zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursisten. Dit geldt niet voor privé-kopieën van documenten of elektronische media die eerder eigendom van de klanten zijn geworden, maar waarvan het auteurschap nog steeds bij de ondernemer ligt.

13.bijzondere overeenkomsten
Bijzondere overeenkomsten worden in tekstvorm gesloten. Indien aanbiedingen nadere afspraken bevatten, gelden deze bij voorrang boven de hier neergelegde AV.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

14 Toepasselijk recht en bevoegderechter
Op alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot online boekingen via de website van de verhuurder is uitsluitend Duits recht van toepassing.

Voorts is Medebach (Duitsland) de plaats van jurisdictie voor handelaren.

Door te reserveren, aanvaardt de klant de bovenstaande voorwaarden.

+49 2981 92 96 433
E-mail
Benadering